top of page

OCHRONA PRYWATNOŚCI
I DANYCH

​1)  Informacje o gromadzeniu danych osobowych oraz dane kontaktowe odpowiedzialnego podmiotu.

1.1 Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za Państwa zainteresowanie. Poniżej informujemy Państwa o metodach postępowania z Państwa danymi osobowymi w trakcie korzystania z naszej strony internetowej. W tym kontekście dane osobowe to wszystkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować.

1.2 Odpowiedzialnym podmiotem za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) jest Hisert GmbH, Lindenstraße 7, 16307 Mescherin OT Radekow, Niemcy, tel.: +49 (0)333316377, e-mail: info@hisert.de. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.3  Niniejsza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań skierowanych do podmiotu odpowiedzialnego). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.


 

2) Zbieranie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie rejestrują się Państwo ani nie przekazują nam informacji w inny sposób, zbieramy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer (tzw. "pliki logów serwera"). Przy odwiedzinach strony internetowej zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu strony internetowej:

- Nasza odwiedzana strona

- Data i godzina odwiedzin

- Ilość wysłanych danych w bajtach

- Źródło/odnośnik, z którego trafili Państwo na stronę

- Używana przeglądarka

- Zastosowany system operacyjny

- Wykorzystany adres IP (w razie potrzeby: w formie zanonimizowanej)


 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie są przekazywane dalej ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do kontroli plików logowania serwera w późniejszym czasie, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na użytkowanie niezgodne z prawem.

3) Hosting

Hosting przez Wix

Używamy systemu tworzenia witryn Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael ("Wix") do hostingu i wyświetlania witryny na podstawie opracowania na nasze zlecenie. Wszystkie dane zebrane na naszej witrynie są przetwarzane na serwerach Wix. W ramach wyżej wymienionych usług świadczonych przez Wix, dane te mogą być również przekazywane do Wix Inc, 500 Terry A. Francois Boulevard, San Francisco, California 94158, USA, jako część dalszego przetwarzania w naszym imieniu. W przypadku, gdy dane są przekazywane do Wix w Izraelu, odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany przez decyzję Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie transferu danych poza UE zgodnym z RODO. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Wix można znaleźć na następującej witrynie: https://pl.wix.com/about/privacy.

Zakres przetwarzania danych osobowych opisany jest poniżej. Dalsze przetwarzanie na serwerach innych niż wyżej wymienione serwery Wix ma miejsce tylko w ramach podanych poniżej.

4) Cookies

W celu zwiększenia atrakcyjności w czasie odwiedzin na naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu docelowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Inne pozostają na urządzeniu docelowym użytkownika i umożliwiają nam lub firmom partnerskim (ciasteczka osób trzecich) rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). W przypadku ustawienia plików cookie, zbierają one i przetwarzają pewne informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji oraz adresu IP. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez pojedyncze pliki cookie, które zostały przez nas zaimplementowane, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów w zakresie zapewnienia możliwie najlepszej funkcjonalności strony internetowej, jak również przyjaznego dla klienta i efektywnego przygotowania odwiedzin strony.

W razie potrzeby współpracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej interesującą dla użytkownika. W tym celu, podczas odwiedzania naszej strony internetowej, na Państwa dysku twardym zapisywane są również pliki cookie firm partnerskich (ciasteczka osób trzecich). W przypadku współpracy z wyżej wymienionymi partnerami reklamowymi, zostaną Państwo indywidualnie i oddzielnie poinformowani o stosowaniu takich plików cookie oraz o zakresie gromadzonych informacji w każdym przypadku w ramach poniższych ustępów/zapisów.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i mogli każdorazowo decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera: https://help.opera.com/pl/jak-mozemy-ci-pomoc/preferencje-przegladania/#cookies 

Należy pamiętać, że przy braku akceptacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

5) Kontakt z nami

W trakcie kontaktowania się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), zbierane są dane osobowe. Które dane są pobierane podczas korzystania z formularza kontaktowego, można zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu nawiązania kontaktu z Państwem oraz w celu związanej z tym administracji technicznej. Podstawą do przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli nawiązanie kontaktu ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Twoje dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu Twojego wniosku. Dzieje się tak, gdy okoliczności wskazują na to, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona I o ile nie istnieją przeciwne ustawowe obowiązki w zakresie zachowania tych danych.

6)  Usługi analityki internetowej

Analityka Wix

Ta witryna wykorzystuje usługę analityczną "Wix Analytics", usługę Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael ("Wix"). Poprzez Wix Analytics, poszczgólne dane użytkownika są zbierane w celach optymalizacyjnych i marketingowych, przechowywane i przetwarzane oraz zestawiane w raportach statystycznych w formie zanonimizowanej. Obejmuje to dane logowania, ustawienia strefy czasowej, system operacyjny oraz dane platformy, informacje o wizytach, w tym adres URL, czas trwania sesji, liczbę stron przeglądanych w ramach sesji, wyszukiwane hasła, informacje o tym, czego Państwo szukali lub co oglądali na naszej stronie, czas reakcji strony i współczynniki konwersji. Wix Analytics używa ciasteczek do tego celu. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookie umożliwiają między innymi rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane zebrane przez Wix Analytics nie będą używane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę bez oddzielnie udzielonej zgody przez podmiot tych danych i nie będą łączone z danymi osobowymi podmiotu tych danych.

Wszelkie przetwarzanie opisane powyżej, w szczególności ustawienie ciasteczek Wix Analytics w celu zczytania informacji o użytym urządzeniu końcowym, zostanie przeprowadzone tylko wtedy, gdy otrzymamy na to wyraźną zgodę od Państwa zgodnie z Art. 6 (1) a DSGVO. Bez tej zgody, wykorzystanie Wix Analytics zostanie wstrzymane podczas Państwa wizyty na witrynie.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby dokonać odwołania, należy dezaktywować tę usługę w narzędziu do zarządzania plikami cookie dostępnym na stronie internetowej.

W przypadku, gdy dane są przekazywane do Wix w Izraelu, odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie transferu danych poza UE zgodnie z RODO. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych przez Wix na poniższej stronie: https://pl.wix.com/about/privacy.

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zamówień z Wix (dostępna na https://pl.wix.com/about/privacy-dpa-users/), która zobowiązuje dostawcę do ochrony danych naszych klientów i nie przekazywania ich osobom trzecim.

7) Narzędzia oraz pozostałe kwestie

- Wix

Poniższa witryna używa do uzyskania skutecznej zgody użytkownika na wymagające takiej zgody pliki cookie oraz aplikacje oparte na plikach cookie odpowiednie narzędzia od Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael ("Wix"). Poprzez zintegrowanie odpowiedniego kodu JavaScript, przy wejściu na stronę użytkownikom wyświetlany jest baner, w którym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola można wyrazić zgodę na określone pliki cookie i/lub aplikacje oparte na plikach cookie. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia wszystkie pliki cookie/usługi wymagające zgody są wykorzystywane tylko wtedy, gdy dany użytkownik wyrazi na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole. Gwarantuje to, że takie pliki cookie są ustawiane na odpowiednim urządzeniu końcowym użytkownika tylko wtedy, gdy udzielono na to zgody.

Narzędzie ustawia technicznie niezbędne pliki cookie w celu zapisania preferencji użytkownika dotyczących plików cookie. W tym procesie nie są przetwarzane dane osobowe użytkowników.

8) Prawa osoby, której dane dotyczą

8.1 Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych gwarantują Państwu następujące prawa podmiotowe (prawo do informacji i interwencji) wobec podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych w odniesieniu do Państwa danych osobowych, przy czym w celu skorzystania z tych praw należy odnieść się do podanej podstawy prawnej:

- Prawo do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO;

- Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 DSGVO;

- Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 DSGVO;

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 DSGVO;

- Prawo do informacji zgodnie z art. 19 DSGVO

- Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DSGVO;

- Prawo do wycofania zgody udzielonej zgodnie z art. 7(3) DSGVO;

- Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 DSGVO.

8.2 PRAWO DO SPRZECIWU

JEŻELI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W RAMACH RÓWNOWAŻENIA INTERESÓW NA PODSTAWIE NASZEGO NADRZĘDNIE UZASADNIONEGO INTERESU, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TEGO PRZETWARZANIA ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŻELI MOŻEMY WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE POWODY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI PODSTAWOWYMI I WOLNOŚCIAMI, LUB JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH MA NA CELU DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONĘ ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŻELI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU. MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO SPRZECIWU, JAK OPISANO POWYŻEJ.

JEŻELI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA TYCH DANYCH DLA CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

9) Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych jest określany na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania i - w razie potrzeby - dodatkowo na podstawie odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie jednoznacznej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, dane te są przechowywane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach zobowiązań z tytułu czynności prawnych lub podobnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresu ich przechowywania, o ile nie są już wymagane do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i / lub nie ma dalszego uzasadnionego interesu z naszej strony do dalszego przechowywania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO dane te będą przechowywane do czasu skorzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, o ile nie będziemy w stanie przedstawić istotnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, dane te są przechowywane do momentu, w którym osoba, której dane dotyczą, skorzysta z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO.

O ile w innych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu, dotyczących konkretnych sytuacji przetwarzania nie stwierdzono inaczej, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page